Saltar al contenido principal
Població estrangera ocupada segons branques d'activitat i sexe Catalunya. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 11.335 3.149 14.484
Indústries extractives 779 172 951
Indústries manufactureres 35.325 13.935 49.260
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.360 332 1.692
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.443 318 1.761
Construcció 33.787 3.073 36.861
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 30.290 21.082 51.372
Transport i emmagatzematge 14.737 2.783 17.521
Hostaleria 29.982 28.245 58.227
Informació i comunicacions 10.043 4.709 14.752
Activitats financeres i d'assegurances 2.228 1.882 4.110
Activitats immobiliàries 1.007 832 1.839
Activitats professionals, científiques i tècniques 11.176 8.603 19.779
Activitats administratives i serveis auxiliars 7.974 12.344 20.318
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 3.378 2.980 6.359
Educació 7.292 10.069 17.361
Activitats sanitàries i de serveis socials 9.218 18.561 27.780
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 4.325 2.745 7.070
Altres serveis 8.572 9.877 18.449
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 2.870 31.477 34.346
Organismes extraterritorials 373 390 762
Total 227.496 177.557 405.053
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones