Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat, professió i nacionalitat. Estrangers Catalunya. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. 234 163 319 234 5.978 454 1.108 5.895 .. 14.484
Indústries extractives .. .. 314 .. .. .. 310 .. .. .. 951
Indústries manufactureres 3.247 3.068 5.696 3.942 2.073 .. 16.027 7.984 7.015 .. 49.260
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. .. 406 .. .. .. 393 .. .. .. 1.692
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. .. .. .. .. .. .. 306 914 .. 1.761
Construcció 664 1.237 2.653 1.198 1.131 .. 21.341 1.452 7.185 .. 36.861
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 3.028 1.605 3.740 3.722 22.642 227 7.109 2.992 6.306 .. 51.372
Transport i emmagatzematge 607 303 721 2.578 1.063 .. 511 9.210 2.496 .. 17.521
Hostaleria 1.714 .. 1.501 2.776 36.043 226 762 593 14.496 .. 58.227
Informació i comunicacions 1.395 3.260 5.373 2.182 1.248 .. 558 .. 444 .. 14.752
Activitats financeres i d'assegurances 577 531 509 1.529 259 .. .. .. 500 .. 4.110
Activitats immobiliàries 297 .. 851 418 .. .. .. .. .. .. 1.839
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.553 9.407 3.790 2.505 966 .. 369 388 764 .. 19.779
Activitats administratives i serveis auxiliars 527 447 1.185 3.208 1.833 1.394 607 481 10.539 .. 20.318
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 245 821 736 783 1.431 152 216 256 1.508 .. 6.359
Educació 685 10.100 1.519 692 1.691 .. 707 238 1.531 .. 17.361
Activitats sanitàries i de serveis socials 458 9.620 1.349 906 10.860 .. 416 390 3.589 .. 27.780
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 466 724 2.031 936 909 .. 739 .. 1.084 .. 7.070
Altres serveis 715 1.179 1.415 1.895 6.688 .. 1.179 976 4.316 .. 18.449
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. .. 162 .. 6.699 463 .. .. 26.480 .. 34.346
Organismes extraterritorials .. 246 .. .. .. .. .. .. .. .. 762
Total 16.615 43.321 34.263 30.181 95.964 9.144 52.209 27.272 95.617 467 405.053
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.