Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat, professió i nacionalitat. Estrangers Catalunya. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 234 163 319 234 5.978 454 1.108 5.895 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.484
Indústries extractives .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 314 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 310 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 951
Indústries manufactureres 3.247 3.068 5.696 3.942 2.073 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.027 7.984 7.015 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 49.260
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 406 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 393 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.692
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 306 914 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.761
Construcció 664 1.237 2.653 1.198 1.131 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21.341 1.452 7.185 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 36.861
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 3.028 1.605 3.740 3.722 22.642 227 7.109 2.992 6.306 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 51.372
Transport i emmagatzematge 607 303 721 2.578 1.063 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 511 9.210 2.496 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.521
Hostaleria 1.714 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.501 2.776 36.043 226 762 593 14.496 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 58.227
Informació i comunicacions 1.395 3.260 5.373 2.182 1.248 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 558 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 444 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.752
Activitats financeres i d'assegurances 577 531 509 1.529 259 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 500 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.110
Activitats immobiliàries 297 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 851 418 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.839
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.553 9.407 3.790 2.505 966 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 369 388 764 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19.779
Activitats administratives i serveis auxiliars 527 447 1.185 3.208 1.833 1.394 607 481 10.539 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.318
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 245 821 736 783 1.431 152 216 256 1.508 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.359
Educació 685 10.100 1.519 692 1.691 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 707 238 1.531 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.361
Activitats sanitàries i de serveis socials 458 9.620 1.349 906 10.860 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 416 390 3.589 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27.780
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 466 724 2.031 936 909 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 739 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.084 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.070
Altres serveis 715 1.179 1.415 1.895 6.688 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.179 976 4.316 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.449
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 162 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.699 463 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26.480 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34.346
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 246 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 762
Total 16.615 43.321 34.263 30.181 95.964 9.144 52.209 27.272 95.617 467 405.053
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.