Saltar al contingut principal
Població desocupada segons branques d'activitat i edat Barcelona. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. 175 366 .. 153 .. 160 .. 142 .. .. 1.590
Indústries extractives .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 282
Indústries manufactureres 405 991 1.651 2.046 2.444 2.370 2.091 2.404 2.855 2.110 603 19.970
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. .. .. 253 .. .. .. .. 166 .. .. 1.259
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 856
Construcció 186 954 2.119 2.749 3.181 2.668 1.970 1.889 1.588 835 449 18.590
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 644 2.654 2.786 2.810 2.744 2.478 2.599 2.408 2.390 1.804 423 23.740
Transport i emmagatzematge .. 794 1.038 937 893 967 1.041 696 463 390 139 7.438
Hostaleria 691 2.148 3.111 3.114 2.587 1.866 1.347 1.172 942 617 339 17.936
Informació i comunicacions .. 415 1.117 1.112 1.544 1.116 693 546 689 366 .. 7.729
Activitats financeres i d'assegurances .. 307 339 630 604 390 397 316 622 352 144 4.117
Activitats immobiliàries .. .. 205 .. 259 267 149 170 147 187 .. 1.695
Activitats professionals, científiques i tècniques .. 711 1.609 2.632 1.899 1.558 1.034 852 694 589 114 11.812
Activitats administratives i serveis auxiliars .. 654 664 947 1.199 1.301 1.098 1.077 738 708 .. 8.571
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria .. 574 564 680 506 717 389 527 374 201 118 4.732
Educació .. 641 1.005 1.054 747 837 926 634 497 422 187 6.983
Activitats sanitàries i de serveis socials 114 829 1.279 1.154 1.452 835 1.279 1.118 563 692 296 9.609
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 141 428 635 842 979 508 475 269 389 199 .. 4.935
Altres serveis 183 615 883 918 933 681 771 1.276 485 543 103 7.391
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. 217 524 425 649 730 558 578 389 419 .. 4.639
Organismes extraterritorials .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 265
Total 3.118 13.494 20.184 22.736 23.147 19.732 17.239 16.161 14.248 10.684 3.393 164.138
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Opcions