Saltar al contenido principal
Població desocupada segons branques d'activitat i professió. Homes Catalunya. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 137 .. 315 125 308 5.130 463 714 4.603 .. 11.837
Indústries extractives .. .. .. .. .. .. 542 385 278 .. 1.349
Indústries manufactureres 3.259 1.747 10.041 4.410 1.881 186 30.609 15.851 10.508 .. 78.519
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 95 .. 1.144 214 .. .. 1.792 275 300 .. 3.951
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 195 .. 312 .. .. .. 428 610 1.552 .. 3.234
Construcció 1.254 2.108 9.065 2.052 1.177 .. 78.868 7.449 24.107 .. 126.117
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 1.796 569 6.005 3.733 15.226 129 9.015 3.596 9.209 .. 49.276
Transport i emmagatzematge 736 162 1.362 3.237 1.485 .. 1.002 14.895 6.105 .. 29.041
Hostaleria 990 237 1.723 1.726 27.288 137 822 853 6.914 .. 40.699
Informació i comunicacions 1.290 1.823 5.707 1.191 732 .. 850 211 376 .. 12.182
Activitats financeres i d'assegurances 587 537 1.268 2.347 135 .. 142 176 .. .. 5.287
Activitats immobiliàries 184 .. 1.133 340 .. .. .. .. .. .. 2.024
Activitats professionals, científiques i tècniques 884 4.429 4.321 1.965 686 .. 1.038 666 637 .. 14.663
Activitats administratives i serveis auxiliars 424 233 1.163 2.878 3.067 2.084 582 540 3.653 .. 14.637
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 303 969 1.510 2.157 1.717 705 1.358 351 2.265 396 11.732
Educació .. 2.828 1.359 666 1.012 .. 732 220 538 .. 7.530
Activitats sanitàries i de serveis socials 257 1.507 1.405 954 3.103 167 511 573 589 .. 9.081
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 495 545 2.781 923 1.561 .. 1.465 473 631 .. 9.013
Altres serveis 377 283 2.011 1.313 3.066 .. 1.828 998 2.025 .. 11.950
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. .. .. .. 898 331 240 126 1.112 .. 2.817
Organismes extraterritorials .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 409
Total 13.355 18.201 52.821 30.524 63.709 9.230 132.425 49.018 75.539 527 445.349
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.