Skip to main content
Població espanyola desocupada segons branques d'activitat i sexe Barcelona. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 511 460 971
Indústries extractives .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 136
Indústries manufactureres 7.951 8.354 16.305
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 585 317 903
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 500 221 720
Construcció 8.456 2.816 11.271
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 7.488 12.345 19.833
Transport i emmagatzematge 4.074 1.620 5.695
Hostaleria 4.729 5.547 10.276
Informació i comunicacions 3.664 2.855 6.519
Activitats financeres i d'assegurances 1.507 1.925 3.432
Activitats immobiliàries 468 1.017 1.484
Activitats professionals, científiques i tècniques 4.079 5.229 9.308
Activitats administratives i serveis auxiliars 2.187 4.101 6.288
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 1.435 2.496 3.931
Educació 1.623 4.300 5.923
Activitats sanitàries i de serveis socials 2.045 5.790 7.834
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.826 2.148 3.974
Altres serveis 1.825 3.721 5.546
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 425 1.524 1.949
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 171
Total 55.557 66.912 122.469
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Selection by geographic level