Saltar al contenido principal
Població espanyola desocupada segons branques d'activitat i sexe Catalunya. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 5.339 4.243 9.583
Indústries extractives 759 311 1.070
Indústries manufactureres 63.463 67.801 131.264
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.045 1.193 4.237
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.729 1.064 3.792
Construcció 81.194 14.380 95.575
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 39.041 79.206 118.247
Transport i emmagatzematge 23.017 9.717 32.734
Hostaleria 24.840 41.469 66.308
Informació i comunicacions 10.280 8.248 18.528
Activitats financeres i d'assegurances 4.481 6.341 10.822
Activitats immobiliàries 1.700 3.858 5.558
Activitats professionals, científiques i tècniques 12.312 16.231 28.543
Activitats administratives i serveis auxiliars 10.575 23.328 33.903
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 9.052 12.947 21.999
Educació 6.104 18.561 24.665
Activitats sanitàries i de serveis socials 7.278 28.282 35.560
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 7.122 7.899 15.021
Altres serveis 8.847 20.928 29.776
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 1.550 11.938 13.488
Organismes extraterritorials 256 517 773
Total 322.983 378.463 701.446
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geográfico: Cataluña

Selección por nivel geográfico