Saltar al contingut principal
Població estrangera desocupada segons branques d'activitat i sexe Barcelona. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 329 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 618
Indústries extractives .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries manufactureres 2.056 1.608 3.664
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 356
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció 6.809 510 7.319
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 1.790 2.117 3.906
Transport i emmagatzematge 1.255 488 1.744
Hostaleria 4.393 3.267 7.659
Informació i comunicacions 655 555 1.210
Activitats financeres i d'assegurances 369 317 686
Activitats immobiliàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 211
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.224 1.279 2.504
Activitats administratives i serveis auxiliars 646 1.637 2.283
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 364 438 801
Educació 444 617 1.061
Activitats sanitàries i de serveis socials 554 1.221 1.775
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 662 298 960
Altres serveis 596 1.250 1.845
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 220 2.469 2.690
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 22.915 18.754 41.669
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Selecció per nivell geogràfic