Skip to main content

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Alta Ribagorça. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 110 0 0 1 0 0 0 1 111
Pesca 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 90 0 1 0 1 2 0 4 94
Electricitat gas i aigua 58 0 0 0 0 0 0 0 58
Construcció 250 7 0 0 0 7 0 14 264
Comerç i reparació 212 1 0 1 0 0 0 2 214
Hostaleria 188 5 1 3 0 3 0 12 200
Transport i comunicacions 61 0 0 0 0 1 0 1 62
Mediació financera 37 0 0 0 0 0 0 0 37
Immob.,lloguers i serveis empr. 86 0 1 0 0 0 0 1 87
Adm.pública defensa i SS 115 1 0 0 0 0 0 1 116
Educació 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Sanitat i serveis socials 78 0 0 0 0 2 0 2 80
Altres serveis 94 0 0 0 0 0 0 0 94
Personal domèstic 9 0 0 0 0 4 0 4 13
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.492 14 3 5 1 19 0 42 1.534
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Alta Ribagorça

Selection by geographic level