Skip to main content

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Baix Camp. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 2.408 35 38 328 5 29 12 447 2.855
Pesca 209 0 0 9 0 0 0 9 218
Indústries extractives 39 1 1 0 0 0 0 2 41
Indústries manufactureres 10.315 87 22 124 12 54 9 308 10.623
Electricitat gas i aigua 872 7 0 3 2 2 0 14 886
Construcció 8.777 64 41 408 16 94 13 636 9.413
Comerç i reparació 11.019 86 26 108 11 62 13 306 11.325
Hostaleria 4.231 136 28 96 27 73 36 396 4.627
Transport i comunicacions 3.366 69 14 30 4 22 5 144 3.510
Mediació financera 1.386 8 1 4 0 3 0 16 1.402
Immob.,lloguers i serveis empr. 4.861 75 9 23 9 30 4 150 5.011
Adm.pública defensa i SS 3.204 9 2 16 6 9 2 44 3.248
Educació 3.315 51 8 9 5 10 1 84 3.399
Sanitat i serveis socials 3.560 31 10 10 5 24 1 81 3.641
Altres serveis 2.186 17 4 21 2 15 1 60 2.246
Personal domèstic 896 7 13 30 14 78 5 147 1.043
Organismes extraterrit. 6 0 0 0 0 1 0 1 7
Total 60.650 683 217 1.219 118 506 102 2.845 63.495
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Baix Camp

Options