Saltar al contingut principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Santa Coloma de Gramenet. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 144 0 3 12 0 6 19 40 184
Pesca 7 0 0 1 0 0 0 1 8
Indústries extractives 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Indústries manufactureres 11.573 23 27 242 3 98 295 688 12.261
Electricitat gas i aigua 361 0 1 7 0 2 2 12 373
Construcció 5.996 5 36 237 2 107 92 479 6.475
Comerç i reparació 8.157 15 20 142 8 57 125 367 8.524
Hostaleria 2.191 9 16 78 6 63 111 283 2.474
Transport i comunicacions 4.273 6 11 33 1 25 27 103 4.376
Mediació financera 821 1 3 7 1 4 4 20 841
Immob.,lloguers i serveis empr. 4.401 7 8 49 6 50 35 155 4.556
Adm.pública defensa i SS 1.617 1 0 13 1 10 1 26 1.643
Educació 1.316 2 2 10 4 7 6 31 1.347
Sanitat i serveis socials 2.717 2 6 18 2 30 5 63 2.780
Altres serveis 1.525 3 4 19 3 20 9 58 1.583
Personal domèstic 1.230 0 9 40 9 83 34 175 1.405
Organismes extraterrit. 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 46.337 74 146 908 46 562 765 2.501 48.838
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Santa Coloma de Gramenet

Opcions