Skip to main content

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Sant Vicenç de Castellet. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 18 0 0 0 0 0 0 0 18
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Indústries manufactureres 1.003 2 2 10 0 1 0 15 1.018
Electricitat gas i aigua 19 0 0 0 0 0 0 0 19
Construcció 405 0 0 6 0 2 0 8 413
Comerç i reparació 474 0 0 2 0 1 0 3 477
Hostaleria 159 1 0 3 1 5 0 10 169
Transport i comunicacions 140 0 0 1 0 1 0 2 142
Mediació financera 58 0 0 0 0 0 0 0 58
Immob.,lloguers i serveis empr. 110 0 0 1 0 0 0 1 111
Adm.pública defensa i SS 105 0 0 1 0 0 0 1 106
Educació 125 0 0 0 0 0 0 0 125
Sanitat i serveis socials 117 0 0 0 0 0 0 0 117
Altres serveis 58 1 0 0 0 0 0 1 59
Personal domèstic 29 0 0 1 1 1 0 3 32
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2.835 4 2 25 2 11 0 44 2.879
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Sant Vicenç de Castellet

Options