Saltar al contenido principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Castelló d'Empúries. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 94 11 2 40 0 2 2 57 151
Pesca 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Indústries extractives 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Indústries manufactureres 200 32 10 34 1 3 1 81 281
Electricitat gas i aigua 13 1 1 3 0 1 0 6 19
Construcció 271 45 10 76 0 4 4 139 410
Comerç i reparació 365 43 6 27 1 7 0 84 449
Hostaleria 223 40 9 32 5 9 1 96 319
Transport i comunicacions 87 14 2 1 0 0 1 18 105
Mediació financera 46 1 1 0 0 0 0 2 48
Immob.,lloguers i serveis empr. 155 24 10 8 0 7 0 49 204
Adm.pública defensa i SS 136 7 0 3 0 1 0 11 147
Educació 107 8 4 0 0 3 0 15 122
Sanitat i serveis socials 63 9 1 2 0 1 0 13 76
Altres serveis 62 15 2 10 0 2 0 29 91
Personal domèstic 38 4 1 4 0 4 0 13 51
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.863 254 59 240 7 44 9 613 2.476
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelló d'Empúries

Opciones