Saltar al contenido principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Figueres. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 215 1 3 74 2 10 1 91 306
Pesca 22 0 0 0 0 0 0 0 22
Indústries extractives 6 0 0 1 0 1 0 2 8
Indústries manufactureres 1.957 19 8 88 9 24 1 149 2.106
Electricitat gas i aigua 90 0 0 0 0 1 0 1 91
Construcció 1.627 8 9 139 10 23 4 193 1.820
Comerç i reparació 3.064 41 3 84 7 32 5 172 3.236
Hostaleria 921 21 11 98 10 49 6 195 1.116
Transport i comunicacions 725 24 2 17 0 3 0 46 771
Mediació financera 354 1 2 1 0 0 0 4 358
Immob.,lloguers i serveis empr. 940 12 2 18 6 18 0 56 996
Adm.pública defensa i SS 952 5 0 14 1 4 0 24 976
Educació 686 8 2 2 2 2 0 16 702
Sanitat i serveis socials 749 8 1 5 2 5 1 22 771
Altres serveis 471 8 3 24 0 8 0 43 514
Personal domèstic 198 2 0 14 2 23 1 42 240
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12.977 158 46 579 51 203 19 1.056 14.033
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Figueres

Opciones