Skip to main content

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Salt. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 100 0 2 59 0 3 0 64 164
Pesca 6 0 0 2 0 0 0 2 8
Indústries extractives 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Indústries manufactureres 2.081 7 15 176 12 19 1 230 2.311
Electricitat gas i aigua 55 0 0 1 0 0 0 1 56
Construcció 1.141 2 6 272 7 15 1 303 1.444
Comerç i reparació 1.765 7 4 68 6 6 5 96 1.861
Hostaleria 394 4 4 41 6 9 3 67 461
Transport i comunicacions 571 2 1 10 3 7 0 23 594
Mediació financera 169 2 0 0 0 0 0 2 171
Immob.,lloguers i serveis empr. 717 4 1 17 1 5 1 29 746
Adm.pública defensa i SS 426 1 1 4 2 1 0 9 435
Educació 380 2 0 1 2 0 0 5 385
Sanitat i serveis socials 547 0 1 6 1 2 0 10 557
Altres serveis 281 1 1 21 2 1 0 26 307
Personal domèstic 149 1 1 16 12 11 1 42 191
Organismes extraterrit. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 8.789 33 37 694 54 79 12 909 9.698
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Salt

Options