Skip to main content

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Vila-seca. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 117 0 2 20 2 3 2 29 146
Pesca 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Indústries extractives 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Indústries manufactureres 1.011 8 1 12 2 2 1 26 1.037
Electricitat gas i aigua 45 0 0 0 0 0 0 0 45
Construcció 1.193 10 7 14 3 7 1 42 1.235
Comerç i reparació 876 4 3 11 1 5 3 27 903
Hostaleria 644 14 5 11 9 18 7 64 708
Transport i comunicacions 261 5 2 2 0 0 0 9 270
Mediació financera 63 0 0 0 0 0 0 0 63
Immob.,lloguers i serveis empr. 366 2 1 5 2 4 0 14 380
Adm.pública defensa i SS 257 0 0 1 0 3 0 4 261
Educació 198 3 0 1 1 3 1 9 207
Sanitat i serveis socials 216 1 1 1 0 0 0 3 219
Altres serveis 235 0 0 0 2 1 0 3 238
Personal domèstic 81 1 1 4 0 2 0 8 89
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5.571 48 23 82 22 48 15 238 5.809
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Vila-seca

Options