Skip to main content
Població que viu a la llar. Per sexe edat i posició a la llar. Dones Santa Coloma de Gramenet. 2001
Unipersonals Sense nucli Parella sense fills Parella amb fills Mare sola amb fills Fills Altres Total
De 0 a 4 anys 0 15 0 0 0 2.317 49 2.381
De 5 a 9 anys 0 18 0 0 0 1.996 50 2.064
De 10 a 14 anys 0 29 0 0 0 2.195 50 2.274
De 15 a 19 anys 8 44 42 20 15 2.855 103 3.087
De 20 a 24 anys 77 148 444 207 63 3.746 186 4.871
De 25 a 29 anys 195 174 1.347 865 128 2.525 228 5.462
De 30 a 34 anys 207 123 809 2.337 241 791 148 4.656
De 35 a 39 anys 149 85 246 2.629 323 284 98 3.814
De 40 a 44 anys 90 56 159 2.557 337 142 64 3.405
De 45 a 49 anys 79 59 233 2.636 353 81 54 3.495
De 50 a 54 anys 120 48 620 3.034 407 53 38 4.320
De 55 a 59 anys 211 86 1.093 2.346 397 31 47 4.211
De 60 a 64 anys 271 74 1.256 1.206 278 9 70 3.164
De 65 a 69 anys 469 87 1.336 677 263 3 101 2.936
De 70 a 74 anys 575 114 1.014 293 207 2 107 2.312
De 75 a 79 anys 639 117 650 115 171 0 198 1.890
De 80 a 84 anys 439 92 277 30 115 0 234 1.187
De 85 anys i més 253 99 84 7 99 0 422 964
Total 3.782 1.468 9.610 18.959 3.397 17.030 2.247 56.493

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Santa Coloma de Gramenet

Options