Skip to main content
Població que viu a la llar. Per sexe edat i posició a la llar. Total Barcelona. 2001
Unipersonals Sense nucli Parella sense fills Parella amb fills Pare o mare sols amb fills Fills Altres Total
De 0 a 4 anys 0 651 0 0 0 57.344 1.327 59.322
De 5 a 9 anys 0 497 0 0 0 54.108 1.145 55.750
De 10 a 14 anys 0 711 0 0 0 55.628 1.145 57.484
De 15 a 19 anys 414 2.019 350 128 108 64.515 2.009 69.543
De 20 a 24 anys 3.380 6.797 5.010 1.755 659 78.000 4.908 100.509
De 25 a 29 anys 10.014 9.991 22.853 8.760 1.587 64.860 6.927 124.992
De 30 a 34 anys 12.942 7.607 25.233 32.414 4.004 28.126 6.430 116.756
De 35 a 39 anys 10.963 5.656 14.319 56.991 6.644 14.012 5.014 113.599
De 40 a 44 anys 8.782 4.526 9.426 63.384 8.397 8.076 3.614 106.205
De 45 a 49 anys 7.817 4.017 8.174 60.524 8.842 4.932 2.634 96.940
De 50 a 54 anys 8.089 3.967 11.385 60.254 8.940 3.404 2.057 98.096
De 55 a 59 anys 8.721 3.943 19.103 49.829 7.466 2.117 1.833 93.012
De 60 a 64 anys 8.802 3.549 27.164 31.158 5.490 972 1.768 78.903
De 65 a 69 anys 13.452 4.475 40.076 23.036 5.446 531 2.412 89.428
De 70 a 74 anys 17.494 5.004 40.137 13.040 4.736 151 3.096 83.658
De 75 a 79 anys 19.222 5.089 30.868 6.327 4.150 26 4.088 69.770
De 80 a 84 anys 14.242 4.025 14.661 2.353 2.993 0 4.687 42.961
De 85 anys i més 11.129 4.756 6.621 997 3.203 0 7.975 34.681
Total 155.463 77.280 275.380 410.950 72.665 436.805 63.066 1.491.609

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Selection by geographic level