Saltar al contenido principal

Importacions de la resta de l'Estat. Per grau d'elaboració i tipus de material

Importacions de la resta de l'Estat. Per grau d'elaboració i tipus de material Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 32.651.482 34.906.487 31.221.992 31.200.202 32.523.038 32.986.719 33.794.683 32.727.438 39.409.815 40.092.487 36.151.797 33.754.678 33.812.144 32.219.235 28.712.520 27.205.013 25.952.301
Matèries primeres 6.413.235 7.686.283 6.645.308 5.952.693 6.809.187 6.568.013 6.677.990 6.691.435 8.173.546 7.117.903 5.337.032 5.768.423 6.002.951 6.119.877 5.052.231 5.638.292 4.749.334
Biòtiques 4.844.132 5.230.305 4.695.423 4.551.736 4.752.074 4.744.382 4.298.702 4.099.656 4.670.163 3.722.332 2.745.945 2.990.714 3.125.363 3.493.130 2.728.639 2.762.582 2.731.897
Metàl·liques 44.985 106.245 234.712 87.732 135.476 126.251 26.042 110.301 298.704 551.749 45.621 114.926 182.751 49.373 34.248 73.715 98.145
No metàl·liques 1.344.699 1.977.268 1.299.400 879.873 1.145.780 1.584.635 2.173.552 1.988.880 2.257.582 2.504.353 2.371.159 2.416.524 2.291.161 2.237.134 1.836.920 2.247.721 1.450.612
Combustibles fòssils 179.418 372.465 415.774 433.352 775.858 112.745 179.694 492.599 947.097 339.468 174.307 246.259 403.676 340.240 452.424 554.274 468.681
Productes semimanufacturats 5.334.120 7.585.369 5.968.362 6.771.389 6.703.297 7.096.183 7.618.259 6.529.604 8.492.788 8.449.858 7.037.899 6.543.847 6.570.512 6.734.671 6.266.759 5.399.310 5.588.035
Biòtics 2.200.268 2.528.026 2.145.011 2.223.264 2.633.304 2.179.439 2.385.814 1.592.948 2.400.806 2.042.041 2.064.767 1.727.455 2.057.840 1.772.378 1.750.971 1.661.145 1.399.070
Metàl·lics 1.609.448 2.410.895 1.926.539 2.200.138 1.731.083 2.430.670 2.202.057 2.048.452 2.753.794 2.483.680 2.269.507 2.160.977 2.419.145 2.382.813 1.842.558 1.763.197 1.843.459
No metàl·lics 759.711 1.243.835 739.803 944.978 1.010.141 1.121.693 1.920.891 1.947.681 1.912.721 2.692.187 1.686.237 1.388.267 927.047 1.358.434 1.404.698 973.528 968.009
Combustibles fòssils 130.550 341.948 224.700 291.214 385.452 273.530 291.008 158.213 297.273 259.491 109.448 167.727 206.567 229.984 337.449 283.507 498.094
Altres productes semimanufacturats 634.144 1.060.664 932.310 1.111.794 943.317 1.090.851 818.490 782.311 1.128.196 972.458 907.941 1.099.420 959.913 991.063 931.082 717.933 879.402
Productes manufacturats 17.338.233 16.455.230 16.048.946 15.577.573 16.381.533 16.290.926 16.334.034 16.666.096 19.434.403 20.894.647 20.496.543 18.912.772 18.679.850 16.685.813 14.934.761 14.098.480 13.620.873
Biòtics 8.782.759 8.057.822 7.869.301 8.235.220 8.224.705 8.032.915 8.548.381 8.696.649 8.625.541 9.399.728 8.579.660 6.973.160 7.281.962 6.392.200 6.002.033 5.405.181 5.094.260
Metàl·lics 2.526.623 2.668.825 2.510.835 2.364.509 2.529.481 2.671.345 2.860.017 2.801.636 3.665.910 4.453.850 4.645.808 4.039.260 3.450.575 3.788.391 3.169.602 2.922.283 2.922.128
No metàl·lics 1.177.848 1.049.459 1.007.559 971.736 1.055.956 1.251.792 1.284.762 1.191.802 1.944.434 2.120.360 2.746.926 2.014.395 1.913.660 1.713.542 1.641.367 1.576.024 1.286.523
Combustibles fòssils 3.418.604 2.738.740 2.645.641 2.272.756 2.731.492 2.553.635 1.727.007 2.130.941 3.007.936 2.609.399 2.392.968 2.362.723 2.715.176 1.889.303 1.456.398 1.816.413 1.900.236
Residus manufacturats .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres productes manufacturats 1.432.400 1.940.386 2.015.611 1.733.352 1.839.899 1.781.238 1.913.865 1.845.069 2.190.582 2.311.311 2.131.181 3.523.233 3.318.478 2.902.377 2.665.361 2.378.578 2.417.725
Altres importacions de l'exterior 3.565.893 3.179.605 2.559.375 2.898.549 2.629.020 3.031.596 3.164.401 2.840.303 3.309.077 3.630.079 3.280.324 2.529.636 2.558.832 2.678.874 2.458.769 2.068.932 1.994.059
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.