Skip to main content

Intensitat material

Intensitat material Catalunya. 2019
Valor Índex (2000=100)
Intensitat material (CDM/PIB a preus corrents) 0,22 31
Intensitat material (CDM/PIB en volum encadenat 2015) 0,23 45
Intensitat material (CDM/PIB en PPC) 0,21 33
Unitats: kg/€.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.

Cells: All

Select a category to see the time series.