Skip to main content

Intensitat material

Intensitat material Catalunya. 2015
Valor Índex (2000=100)
Intensitat material (CDM/PIB a preus corrents) 0,23 32
Intensitat material (CDM/PIB en volum encadenat 2010) 0,23 44
Intensitat material (CDM/PIB en PPC) 0,20 33
Unitats: kg/€.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.

Cells: All

Select a category to see the time series.