Saltar al contingut principal

Comptes econòmics per tipus d'institució i operacions econòmiques

Comptes econòmics per tipus d'institució i operacions econòmiques Catalunya.
2001 2000 1999 1998 1997
Institucions no financeres
producció total a preus bàsics 657.516 687.097 635.169 569.364 487.810
total del valor afegit 391.012 378.711 334.559 298.734 250.721
remuneració dels assalariats 218.894 189.601 171.820 163.972 148.776
ajudes a la inversió 820 965 170 151 132
formació bruta de capital fix 110.290 62.291 109.259 85.888 77.418
total hores treballades (milers) 11.763 10.490 9.426 9.241 8.481
Administracions públiques
producció total a preus bàsics 8.841 10.635 10.570 9.027 7.899
total del valor afegit 5.730 7.157 6.787 6.022 5.700
remuneració dels assalariats 6.331 6.862 6.867 5.917 5.618
ajudes a la inversió .. .. .. .. ..
formació bruta de capital fix 15.659 24.981 23.392 17.736 14.545
total hores treballades (milers) 386 473 486 438 431
Total
producció total a preus bàsics 666.356 697.732 645.739 578.392 495.709
total del valor afegit 396.742 385.867 341.345 304.757 256.421
remuneració dels assalariats 225.225 196.462 178.687 169.889 154.394
ajudes a la inversió 820 965 170 151 132
formació bruta de capital fix 125.949 87.272 132.651 103.624 91.963
total hores treballades (milers) 12.149 10.963 9.912 9.679 8.912
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Comptes satèl·lit de l'aigua.
Nota: Les úniques dades disponibles són les de l'estudi pilot que var fer l'INE del 1997 al 2001.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.