Saltar al contingut principal
Taxa de risc de pobresa o exclusió social. Interseccions entre subpoblacions Catalunya
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
NO en risc de pobresa
NO privació material severa
NO baixa intensitat de treball 75,1 73,4 74,7 77,8 80,5 79,2 76,8
SI baixa intensitat de treball 2,7 2,9 3,9 2,7 2,1 2,2 2,5
SI privació material severa
NO baixa intensitat de treball 2,6 3,3 1,4 0,9 0,8 0,4 1,5
SI baixa intensitat de treball 0,1 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1
SI en risc de pobresa
No privació material severa
NO baixa intensitat de treball 11,8 13,1 14,5 15,3 13,6 14,1 16,1
SI baixa intensitat de treball 3,9 3,6 3,1 2,3 2,2 2,0 1,7
Si privació material severa
NO baixa intensitat de treball 1,9 1,8 1,3 0,6 0,6 1,7 1,1
SI baixa intensitat de treball 2,0 1,4 1,1 0,2 0,2 0,4 0,3
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.
Notes:
- La població de referència a partir del 2011, prové del Cens de població 2011.
- Les dades 2004-2010 seran revisades amb la població de referència del Cens de població del 2011.