Skip to main content
Taxa i població en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) per sexe Catalunya. 2020
Homes Dones Total
Milers 922,1 1.071,1 1.993,1
Taxa 24,9 27,8 26,3
Font: Idescat.

Cells: All

Select a category to see the time series.