Skip to main content
Taxa i població en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) per sexe i edat Catalunya. 2019
Homes Dones Total
de 16 a 64 anys menys de 18 anys de 18 a 64 anys 65 anys i més de 16 a 64 anys menys de 18 anys de 18 a 64 anys 65 anys i més menys de 16 anys de 16 a 64 anys menys de 18 anys de 18 a 64 anys 65 anys i més total
Milers 539,1 228,0 522,0 57,9 636,6 227,8 611,0 123,4 413,1 1.175,7 455,8 1.133,0 181,3 1.770,1
Taxa 22,2 32,4 22,1 9,5 26,1 33,3 25,9 15,8 33,0 24,2 32,8 24,0 13,0 23,6
Font: Idescat.

Cells: All

Select a category to see the time series.