Skip to main content

Despesa mitjana per llar. Per sexe del sustentador principal

Despesa mitjana per llar per grans grups. Per sexe del sustentador principal Catalunya. 2019
Béns de primera necessitat
Alimentació Vestit i calçat Habitatge, aigua electricitat i altres combustibles Mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents Total Resta de béns i serveis Total
Homes 4.861 1.457 10.919 1.389 18.626 15.776 34.403
Dones 4.063 1.311 10.766 1.305 17.445 12.786 30.231
Total 4.577 1.405 10.865 1.359 18.205 14.711 32.916
Unitats: Euros corrents.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series.