Skip to main content

Despesa mitjana per llar. Per relació amb l'activitat del sustentador principal

Despesa mitjana per llar per grans grups. Per relació amb l'activitat del sustentador principal Catalunya. 2019
Béns de primera necessitat
Alimentació Vestit i calçat Habitatge, aigua electricitat i altres combustibles Mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents Total Resta de béns i serveis Total
Actiu 4.624 1.661 10.406 1.364 18.055 16.853 34.908
Ocupat/ada 4.737 1.711 10.655 1.415 18.518 17.597 36.115
Aturat/ada 3.041 956 6.934 654 11.585 6.453 18.038
Inactiu 4.477 861 11.838 1.348 18.523 10.165 28.688
Jubilat/ada o retirat 4.665 908 12.166 1.424 19.163 10.633 29.796
Feines de la llar 3.078 513 9.600 834 14.024 5.354 19.379
Altres situacions d'inactivitat 4.031 738 10.780 1.096 16.646 10.888 27.534
No consta .. .. .. .. .. .. ..
Total 4.577 1.405 10.865 1.359 18.205 14.711 32.916
Unitats: Euros corrents.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.