Skip to main content
Despesa mitjana per llar per grans grups. Per composició de la llar Catalunya. 2018
Béns de primera necessitat
Alimentació Vestit i calçat Habitatge, aigua electricitat i altres combustibles Mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents Total Resta de béns i serveis Total
Unipersonal 2.856 803 9.167 922 13.748 7.790 21.538
Una persona menor de 65 anys 2.358 904 8.404 682 12.349 8.660 21.008
Una persona de 65 anys i més 3.428 687 10.044 1.198 15.357 6.790 22.147
Dos adults sense fills dependents 4.666 1.307 11.086 1.670 18.729 13.907 32.637
Dos adults, menors de 65 anys i sense fills dependents 4.086 1.528 9.838 1.309 16.761 15.528 32.290
Dos adults, almenys un de 65 anys o més, sense fills depend. 5.271 1.077 12.388 2.047 20.783 12.216 32.998
Altres llars sense fills dependents 5.821 1.648 11.593 1.908 20.970 18.726 39.696
Un adult amb un o més fills dependents 3.803 1.544 9.013 1.148 15.508 13.041 28.548
Dos adults amb un o més fills dependents 5.555 2.095 10.778 1.632 20.061 20.029 40.090
Dos adults amb un fill dependent 5.139 1.955 10.361 1.498 18.953 18.443 37.396
Dos adults amb dos fills dependents 5.898 2.030 10.894 1.681 20.503 21.249 41.752
Dos adults amb tres fills dependents 6.008 3.268 12.521 2.127 23.924 22.216 46.140
Altres llars amb fills dependents 6.168 1.971 10.711 1.276 20.127 19.653 39.780
No consta .. .. .. .. .. .. ..
Total 4.588 1.456 10.458 1.447 17.949 14.637 32.586
Unitats: Euros corrents.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.