Skip to main content

Despesa mitjana per llar. Per intervals d'ingressos nets mensuals de la llar

Despesa mitjana per llar per gran grups. Per intervals d'ingressos nets mensuals de la llar Catalunya. 2018
Béns de primera necessitat
Alimentació Vestit i calçat Habitatge, aigua electricitat i altres combustibles Mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents Total Resta de béns i serveis Total
Fins a 500 euros 1.886 338 6.404 262 8.890 3.439 12.329
De 501 a 999 euros 2.855 745 8.127 668 12.396 4.618 17.014
De 1.000 a 1.499 euros 3.442 879 8.636 956 13.914 8.911 22.824
De 1.500 a 1.999 4.271 1.131 9.872 1.244 16.518 12.236 28.754
De 2.000 a 2.499 euros 5.055 1.323 10.090 1.624 18.093 14.451 32.544
De 2.500 a 2.999 euros 5.336 1.778 10.786 1.309 19.209 19.233 38.442
De 3.000 a 4.999 euros 5.931 2.218 13.230 2.102 23.482 22.969 46.450
Més de 5.000 euros 7.253 3.749 17.242 4.144 32.388 31.820 64.208
No consta .. .. .. .. .. .. ..
Total 4.588 1.456 10.458 1.447 17.949 14.637 32.586
Unitats: Euros corrents.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.