Saltar al contingut principal

El Consell Català de l'Esport gestiona el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC), que permet tenir actualitzades totes les dades referides a les instal·lacions esportives de Catalunya. D'acord amb l'àmbit del CEEC, es consideren instal·lacions esportives les que compleixen els requeriments següents:

 • Estar construïdes específicament o adaptades per permetre la pràctica fisicoesportiva.
 • Tenir un caire esportiu. Resten exclosos expressament d'aquest cens els espais que pertanyen a equipaments assistencials o hospitalaris i els espais de caràcter extraesportiu ben definit.
 • Tenir ús col·lectiu, és a dir, no han de ser d'ús exclusiu familiar. Poden ser, per tant, instal·lacions públiques o privades.

A partir de l'any 2017, el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) incorpora les instal·lacions de propietat privada residencial i turística (comunitats de veïns, hotels, càmpings, cases rurals, etc.). Paral·lelament a l'augment del nombre de piscines a l'aire lliure, l'any 2017 també es van incorporar al CEEC moltes pistes de tennis i, en menor quantitat, pistes poliesportives, que són les tres tipologies d'espais esportius que es troben majoritàriament en les instal·lacions de propietat residencial i turística.

L'any 2019, el Consell Català de l'Esport fa un canvi de classificació dels espais com a conseqüència de l'actualització de la base metodològica del CEEC.

 • Camps poliesportius: camps poliesportius i especialitzats.
 • Espais d'atletisme: camps, pistes i espais d'atletisme.
 • Piscines a l'aire lliure: vasos de piscina a l'aire lliure.
 • Piscines cobertes: vasos de piscina en recinte tancat.
 • Pistes poliesportives: pistes poliesportives a l'aire lliure.
 • Pavellons: pistes poliesportives en recinte tancat.
 • Pistes de tennis: pistes de tennis i minitennis.
 • Pistes de pàdel: pistes de pàdel.
 • Sales esportives: sales d'activitats i especialitzades.
 • Pistes d'esquaix: pistes d'esquaix i raquetbol.
 • Frontons: frontons i frontennis.
 • Espais de petanca: espais de petanca i bitlles.
 • Altres espais esportius: hípica, golf, circuits i espais de motor, rocòdroms, altres espais singulars no inclosos en els tipus anteriors i altres espais convencionals no inclosos en els tipus anteriors.
 • Àrees d'activitat esportiva: zones d'activitats a l'entorn urbà, natural, itineraris per caminar o córrer i itineraris i carrils per a bicicleta.

Aquesta nova classificació s'ha aplicat retrospectivament a tota la sèrie.