Saltar al contingut principal

Des de l'any 1986 el Consell Català de l'Esport gestiona el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC), que permet tenir actualitzades totes les dades referides a les instal·lacions esportives de Catalunya. D'acord amb l'àmbit del CEEC, es consideren instal·lacions esportives les que compleixen els requeriments següents:

 • Estar construïdes específicament o adaptades per permetre la pràctica fisicoesportiva.
 • Tenir un caire esportiu. Resten exclosos expressament d'aquest cens els espais que pertanyen a equipaments assistencials o hospitalaris i els espais de caràcter extraesportiu ben definit.
 • Tenir ús col·lectiu, és a dir, no han de ser d'ús exclusiu familiar. Poden ser, per tant, instal·lacions públiques o privades.

A partir de l'any 2017, el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) incorpora les instal·lacions de propietat privada residencial i turística (comunitats de veïns, hotels, càmpings, cases rurals, etc.). Paral·lelament a l'augment del nombre de piscines a l‘aire lliure, l'any 2017 també es van incorporar al CEEC moltes pistes de tennis i, en menor quantitat, pistes poliesportives, que són les tres tipologies d'espais esportius que es troben majoritàriament en les instal·lacions de propietat residencial i turística.

L'espai esportiu defineix principalment el tipus d'instal·lació esportiva i, segons les seves característiques bàsiques, es poden classificar en tres grans categories:

 • Convencionals: espais construïts per a la pràctica esportiva de les tipologies més tradicionals d'esports.
 • Singulars: espais construïts per a la pràctica esportiva, que encara que aquesta pugui estar reglada, presenten unes dimensions i característiques adaptades a cada tipus.
 • Àrees d'activitat: espais no estrictament esportius, com són les infraestructures o els espais naturals, sobre els quals es desenvolupen activitats fisicoesportives.

Atenent a les característiques de les instal·lacions esportives, s'ofereixen les dades dels següents tipus d'espais esportius:

 • Pavellons (pistes poliesportives en recinte tancat >400 m2).
 • Pistes poliesportives (pistes poliesportives i altres pistes >400 m2).
 • Camps poliesportius (camps poliesportius, especialitzats i d'altres >2000 m2; a partir de l'any 2013, >1500 m2).
 • Sales esportives (sales esportives, especialitzades i d'altres >50 m2).
 • Frontons i pistes amb frontó.
 • Pistes de tennis.
 • Pistes d'esquaix.
 • Pistes de pàdel.
 • Piscines aire lliure (vasos de piscines a l'aire lliure >50 m2).
 • Piscines cobertes (vasos de piscines en recinte tancat >50 m2).
 • Pistes d'atletisme (pistes d'atletisme amb un mínim de 200 m de corda).
 • Pistes de petanca.
 • Espais singulars i àrees d'activitat (espais de bicicleta, rocòdroms, camps de tir, circuits de motor, camps de golf, d'altres espais singulars i àrees d'activitat esportiva).
 • Altres espais (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais convencionals d'atletisme, i altres espais petits i no reglamentaris).