Saltar al contenido principal

Les dades electorals procedeixen de la informació facilitada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

S'ofereix informació territorial per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, demarcacions electorals i per a Catalunya. Des de la convocatòria d'eleccions legislatives de l'any 1980 s'ofereix també la informació electoral per seccions censals que es facilita a l'usuari sota comanda específica.

Les dades electorals que es publiquen, anteriors a la convocatòria del 2015, no inclouen les dades dels residents absents (CERA) i dels vots per correu que estan en un fitxer únic per circumscripció electoral. Això fa que els totals no coincideixin exactament amb els resultats oficials. Aquests resultats oficials es poden consultar a l'Anuari estadístic de Catalunya.

La informació es presenta en dues taules: una primera de dades generals que informa del nombre d'electors, votants, vots i percentatge de participació i abstenció i una segona de vots a partits. En aquesta darrera taula les diferents candidatures apareixen en ordre decreixent, al nombre de vots obtinguts en les eleccions de l'any base de càrrega inicial (s'inclouen només aquells partits o coalicions que van obtenir representació).

Per tal de poder oferir sèries estadístiques, les sigles utilitzades són les més homogènies en el temps. La resta s'ha reunit sota l'epígraf "Altres". La relació de sigles i noms que apareixen a les taules, de l'any 1980 al 2012, és la següent:

 • C's: Ciutadans - Partit de la Ciutadania
 • CiU: Convergència i Unió
 • CUP: Candidatura d'Unitat Popular
 • ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
 • IC: Iniciativa per Catalunya
 • PP: Partit Popular
 • PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Altres candidatures: Aquest epígraf correspon a la suma dels vots obtinguts per la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors que no van obtenir representació.

La normativa electoral vigent a Espanya té com a criteri l'aplicació del sistema de representació proporcional amb candidatures completes, tancades o blocades. La distribució d'escons del Parlament es fa d'acord amb la regla matemàtica d'Hondt, entre els partits o coalicions que hagin obtingut un mínim del 3% dels vots vàlids.

1. Definicions

Elector
Persona que reuneix els requisits legals per exercir el dret de sufragi.
Votant
Persona que exerceix realment i efectivament el dret de vot.
Vots a candidatures
Vots emesos vàlidament per a qualsevol de les candidatures proclamades.
Vots blancs
Vots emesos per les persones que, havent exercit el dret de vot, no s'han pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.
Vots nuls
Vots emesos en paperetes no oficials que vagin sense sobres o continguin més d'una papereta o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.
Participació
Nombre d'electors que realment exerceixen el dret de vot. S'expressa en el percentatge del nombre de votants (inclosos els vots en blanc i els nuls) respecte al nombre total d'electors.
Abstenció
Nombre d'electors que no exerceixen el dret al vot en unes eleccions. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el total d'electors.
Circumscripcions electorals
Conjunt d'electors, agrupats en una base territorial, a partir del vot quals es procedeix a la distribució d'escons. En les eleccions al Parlament de Catalunya les circumscripcions electorals coincideixen amb les províncies. L'òrgan oficial que regula el funcionament electoral de cada circumscripció és la junta electoral provincial.

2. Candidatures amb representació

A continuació es llisten les candidatures i coalicions que han obtingut representació en les diferents convocatòries electorals al Parlament de Catalunya, des de l'any 1999.

 • 21 de desembre del 2017
  • Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C's)
  • Junts pel Sí (JxSí)
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí (ERC-Cat SÍ)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE (PSC-PSOE)
  • Catalunya en Comú (CatComú-Podem)
  • Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
  • Partit Popular (PP)
 • 27 de setembre del 2015
  • Junts pel Sí (JxSí)
  • Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C's)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE (PSC-PSOE)
  • Catalunya Sí que es Pot (Catsíqueespot)
  • Partit Popular (PP)
  • Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
 • 25 de novembre del 2012
  • Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa d'Esquerres (CUP-Alternativa d'Esquerres)
  • Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C's)
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí (ERC-Cat SÍ)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
  • Partit Popular (PP)
 • 28 de novembre del 2010
  • Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C's)
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
  • Partit Popular (PP)
 • 1 de novembre del 2006
  • Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C's)
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi (PSC-CIPC)
  • Partit Popular (PP)
 • 16 de novembre del 2003
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Iniciativa Verds - Esquerra Alternativa (ICV-EA)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi (PSC-CpC)
  • Partit Popular (PP)
 • 17 d'octubre del 1999
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi (PSC-CIPC)
  • Partit Popular (PP)