Skip to main content

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per sexe

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per sexe. Ensenyaments no universitaris Castellar del Vallès. Curs 2017-2018
Homes Dones Total
Residents que estudien al municipi 1.941 1.808 3.749
No residents que estudien al municipi 177 128 305
No consta residència i estudien al municipi 2 1 3
Residents que estudien a fora del municipi 466 386 852
Llocs d'estudi localitzats (1) 2.120 1.937 4.057
Alumnes residents (2) 2.407 2.194 4.601
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta residència i estudien al municipi.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a fora del municipi.

Geographical area: Castellar del Vallès

Options
Search by name