Skip to main content

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris Torredembarra. Curs 2019/2020
Educació infantil 2n cicle Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior Total
Residents que estudien al municipi 420 875 620 155 40 10 2.120
No residents que estudien al municipi 25 60 250 95 30 10 475
No consta residència i estudien al municipi 0 0 0 0 0 0 0
Residents que estudien a fora del municipi 55 145 90 45 140 120 595
Llocs d'estudi localitzats (1) 445 935 870 250 70 25 2.595
Alumnes residents (2) 475 1.020 715 200 175 135 2.720
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Educació.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta residència i estudien al municipi.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a fora del municipi.

Geographical area: Torredembarra

Options
Search by name