Skip to main content

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris Catalunya. Curs 2018/2019
Educació infantil 2n cicle Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior Total
Residents que estudien a Catalunya 212.115 481.590 321.400 92.155 59.845 60.590 1.227.695
Estudien al mateix municipi 194.150 436.490 269.075 68.820 28.075 23.855 1.020.465
Estudien a un altre municipi 17.965 45.105 52.325 23.330 31.770 36.735 207.230
No residents que estudien a Catalunya 25 55 110 90 395 645 1.315
No consta residència i estudien a Catalunya 80 2.065 1.825 340 210 345 4.865
Residents que estudien a fora de Catalunya .. .. .. .. .. .. ..
Llocs d'estudi localitzats (1) 212.220 483.710 323.335 92.585 60.450 61.580 1.233.880
Alumnes residents (2) 212.115 481.590 321.400 92.155 59.845 60.590 1.227.695
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Educació.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a Catalunya + No residents que estudien a Catalunya + No consta residència i estudien a Catalunya.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a Catalunya
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Geographical area: Catalonia

Options
Search by name