Skip to main content

Companies and employment

Empreses i ocupació de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2019
Nombre d'empreses Persones ocupades Persones assalariades
Patrimoni, arxius i biblioteques 202 4.135 4.074
Llibres i premsa 6.349 18.516 13.126
Arts visuals 11.857 14.713 4.280
Arts escèniques i musicals 2.537 9.634 7.004
Audiovisual i multimèdia 2.027 14.234 12.523
Arquitectura 9.392 13.495 4.770
Publicitat 5.899 18.064 13.808
Altres serveis relacionats amb la cultura 4.647 8.110 4.369
Activitats industrials relacionades amb la cultura 2.264 13.128 11.757
Total 45.174 114.028 75.711
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series.