Saltar al contenido principal

Empresas y ocupación

Empreses i ocupació de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2021
Empreses Persones ocupades Persones assalariades
Patrimoni, arxius i biblioteques 871 2.376 1.995
Llibres i premsa 6.133 17.310 12.447
Arts visuals 10.152 13.366 3.428
Arts escèniques i musicals 3.537 7.896 5.032
Audiovisual i multimèdia 2.339 11.903 10.489
Arquitectura 10.085 13.387 4.201
Publicitat 7.278 20.982 15.892
Altres serveis relacionats amb la cultura 5.912 9.966 6.228
Activitats industrials relacionades amb la cultura 2.416 12.724 11.053
Total 48.723 109.911 70.765
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.
Notes:
- L'any 2021 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2021 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
- A partir de l'any 2021, el domini Altres serveis relacionats amb la cultura inclou la classe 8552.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.