Skip to main content

Economic results

Resultats econòmics de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2019
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
Patrimoni, arxius i biblioteques 171.684 29.056 108.816 130.146
Llibres i premsa 2.159.111 903.146 599.220 520.624
Arts visuals 780.650 172.175 145.987 178.006
Arts escèniques i musicals 720.173 250.314 275.835 238.011
Audiovisual i multimèdia 1.874.532 927.361 517.236 648.916
Arquitectura 798.158 212.721 215.646 154.480
Publicitat 2.237.074 706.602 716.547 591.618
Altres serveis relacionats amb la cultura 1.959.722 1.506.116 204.240 205.624
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.529.193 713.662 282.341 415.979
Total 12.230.296 5.421.153 3.065.867 3.083.405
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series.