Skip to main content

Foreign trade of cultural goods

Comerç amb l'estranger de béns culturals. Per grups de béns Catalunya. 2019
Exportacions (milers d'euros) Importacions (milers d'euros) Taxa cobertura (%)
Llibres i premsa 267.177 71.401 374,2
Instruments musicals, components i accessoris 9.567 77.005 12,4
Objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat 37.385 14.471 258,3
Total 314.130 162.877 192,9
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Departament de Duanes i Impostos Especials.

Cells: All

Select a category to see the time series.