Skip to main content

Foreign trade of cultural goods

Comerç amb l'estranger de béns culturals. Per grups de béns Catalunya. 2018
Exportacions (milers d'euros) Importacions (milers d'euros) Taxa cobertura (%)
Llibres i premsa 315.686 57.848 545,7
Instruments musicals, components i accessoris 6.362 66.489 9,6
Objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat 35.287 13.962 252,7
Total 357.335 138.299 258,4
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Departament de Duanes i Impostos Especials.

Cells: All

Select a category to see the time series.