Saltar al contenido principal

Empresas y ocupación

Empreses i ocupació del sector TIC. Per activitats Catalunya. 2018
Nombre d'empreses Persones ocupades Persones assalariades
TIC industrial 434 4.644 4.424
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 227 3.487 3.401
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 180 905 783
fabricació de productes electrònics de consum 28 252 240
TIC de serveis 16.008 96.568 85.605
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 1.147 14.119 13.815
edició de programes informàtics 532 3.228 2.840
telecomunicacions 1.478 10.047 9.231
serveis de tecnologies de la informació 10.525 61.063 53.439
processament dades, hostatge, activitats relacionades, portals web 856 5.526 4.826
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 1.470 2.586 1.454
Total 16.442 101.212 90.028
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.