Saltar al contenido principal

Resultados económicos

Resultats econòmics del sector TIC. Per activitats Catalunya. 2018
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
TIC industrial 763.156 439.735 100.100 179.087
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 601.639 364.431 76.343 137.498
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 124.125 56.635 18.069 31.987
fabricació de productes electrònics de consum 37.391 18.668 5.688 9.602
TIC de serveis 18.562.554 8.861.325 3.618.093 4.412.731
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 5.808.352 4.775.481 374.542 749.483
edició de programes informàtics 333.216 58.677 80.269 154.872
telecomunicacions 4.814.934 2.152.074 1.028.978 580.554
serveis de tecnologies de la informació 6.924.212 1.728.498 1.944.446 2.666.972
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web 526.167 83.818 166.302 220.310
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 155.673 62.777 23.556 40.539
Total 19.325.710 9.301.060 3.718.193 4.591.818
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.