Skip to main content

Companies with less than 10 employees. By use of computers for business purposes

Personal d'empreses de menys de 10 ocupats. Catalunya. Primer trimestre del 2018 Per ús d'ordinador amb finalitats empresarials
Total
Ús d'ordinador 73,2
Ús d'ordinadors connectats a Internet 67,8
Ús de dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet (1) 30,3
Unitats: % personal.
(1) S'entén per dispositiu portàtil els ordinadors portàtils (p.ex. tauleta tàctil, notebook, netbook, laptop, etc.) i altres dispositus portàtils (p.ex. smartphone, PDA phone, etc.) que no siguin utilitzats només via wifi. La connexió mòbil a Internet ha de ser per a ús empresarial i pagada totalment o parcialment per l'empresa.
Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/eticce1718/1.01.2/en