Skip to main content

Companies with less than 10 employees. By reason for using 3D printing

Empreses de menys de 10 ocupats que van utilitzar impressió en 3D. Catalunya. 2017 Per finalitat de l'ús
Total
Total 11.603
Models o prototips per a la venda 80,6
Models o prototips per ús intern 46,1
Productes per a la venda (motlles, eines, parts de productes, etc.), excloent-hi els prototips o models 22,4
Productes per ser utilitzats en els processos de producció de l'empresa (motlles, eines, parts de productes, etc.), excloent-hi els prototips o models 28,6
Unitats: % empreses.
Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/eticce1718/1.11.2/en