Skip to main content

Companies with 10 employees or more. By activity sector and internal security systems

Empreses de 10 ocupats o més. Catalunya. Primer trimestre del 2018 Per sector d'activitat i tipus de sistemes de seguretat interns
Indústria Construcció Serveis Total
Total 6.541 2.437 14.725 23.703
Ús de sistemes de seguretat interns 92,9 85,1 89,1 89,8
Tipus de sistemes de seguretat interns (1)
Autenticació mitjançant contrasenya segura 92,2 90,2 92,5 92,2
Identificació d'usuari i autenticació mitjançant elements de maquinari 53,3 54,8 53,6 53,6
Identificació d'usuari i autenticació mitjançant elements biomètrics 15,8 8,7 14,6 14,4
Còpia de seguretat de dades externes 66,1 61,9 75,0 71,2
Protocols per a l'anàlisi d'incidents de seguretat 43,7 35,7 45,8 44,2
Unitats: % empreses.
(1) % empreses que utilitzen sistemes de seguretat interns.
Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/eticce1718/2.09.2/en