Saltar al contenido principal
Població segons llengua inicial i estratificació territorial mostral. % Catalunya. 2018
Català Castellà Català i castellà Aranès Àrab Altres llengües Altres combinacions de llengües No consta Total
Metropolità 24,3 60,7 3,0 .. 1,8 7,8 1,0 1,4 100,0
Barcelonès 23,0 60,4 2,9 .. 1,4 9,8 .. 1,6 100,0
Barcelona ciutat 26,5 56,0 3,3 .. .. 10,5 .. .. 100,0
Hospitalet de Llobregat 12,2 72,5 .. .. .. 9,5 .. .. 100,0
Barcelonès Nord 14,6 71,7 .. .. .. 6,9 .. .. 100,0
Baix Llobregat 18,5 66,3 3,7 .. .. 7,4 .. .. 100,0
Baix Llobregat I 23,6 62,1 4,5 .. .. 5,8 .. .. 100,0
Baix Llobregat II 13,9 70,1 .. .. .. 8,8 .. .. 100,0
Vallès Occidental 22,8 66,0 .. .. .. 4,6 .. .. 100,0
Vallès Oriental 32,1 55,3 .. .. .. 5,9 .. .. 100,0
Maresme 37,2 46,8 .. .. .. 6,2 .. .. 100,0
Comarques Gironines 45,4 35,5 3,1 .. 3,5 10,7 .. .. 100,0
Camp de Tarragona 35,5 46,5 .. .. 3,3 10,8 .. .. 100,0
Terres de l'Ebre 66,7 15,0 .. .. .. 12,0 .. .. 100,0
Ponent 47,9 28,4 .. .. 3,7 15,2 .. .. 100,0
Comarques Centrals 50,9 34,8 .. .. .. 7,4 .. .. 100,0
Alt Pirineu i Aran 49,9 32,6 3,2 2,9 .. 7,9 1,2 .. 100,0
Alt Pirineu 55,3 31,8 .. .. .. 6,8 .. .. 100,0
Aran 16,3 37,7 .. 21,4 .. 14,9 4,9 .. 100,0
Penedès 34,7 54,4 .. .. .. 5,2 .. .. 100,0
Catalunya 31,5 52,7 2,8 0,0 2,2 8,5 0,9 1,4 100,0
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.