Saltar al contenido principal
Població segons llengua inicial i lloc de naixement Catalunya. 2018
Català Castellà Ambdues Aranès Àrab Altres llengües Altres combinacions de llengües No consta Total
Catalunya 1.943,6 1.615,7 163,0 2,5 .. 15,1 12,3 60,6 3.820,0
Resta d'Espanya 52,3 1.136,7 .. .. .. 58,9 .. .. 1.273,7
Estranger 14,5 613,6 .. .. 132,5 470,9 34,8 25,8 1.292,8
Total 2.010,4 3.366,0 176,4 2,6 140,3 544,9 56,2 89,8 6.386,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones