Saltar al contenido principal
Població segons llengua inicial Catalunya. 2018
Llengües més freqüents Població %
Català 2.010,4 31,5
Castellà 3.366,0 52,7
Català i castellà 176,4 2,8
Aranès 2,6 0,0
Àrab 140,3 2,2
Romanès 70,5 1,1
Gallec 49,0 0,8
Francès 36,0 0,6
Berber Amazic 34,4 0,5
Rus 31,0 0,5
Portuguès 29,5 0,5
Italià 28,7 0,4
Xinès 27,3 0,4
Anglès 23,9 0,4
Alemany 16,7 0,3
Altres llengües 197,9 3,1
Altres combinacions de llengües 56,2 0,9
No consta 89,8 1,4
Total 6.386,6 100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.