Saltar al contenido principal
Població segons llengua inicial i grups d'edat Catalunya. 2018
Català Castellà Ambdues Aranès Àrab Altres llengües Altres combinacions de llengües No consta Total
De 15 a 29 anys 393,3 551,1 47,3 .. 29,7 104,4 .. 32,1 1.168,0
De 30 a 44 anys 422,9 869,9 53,9 0,4 63,6 223,9 23,3 35,7 1.693,7
De 45 a 64 anys 645,1 1.186,0 46,2 0,6 42,4 147,2 14,4 .. 2.092,8
De 65 anys i més 549,1 759,0 28,9 1,2 .. 69,4 .. .. 1.432,1
Total 2.010,4 3.366,0 176,4 2,6 140,3 544,9 56,2 89,8 6.386,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones