Saltar al contenido principal
Població segons llengua inicial i grups d'edat. % Catalunya. 2018
Català Castellà Ambdues Aranès Àrab Altres llengües Altres combinacions de llengües No consta Total
De 15 a 29 anys 33,7 47,2 4,1 .. 2,5 8,9 .. 2,7 100,0
De 30 a 44 anys 25,0 51,4 3,2 0,0 3,8 13,2 1,4 2,1 100,0
De 45 a 64 anys 30,8 56,7 2,2 0,0 2,0 7,0 0,7 .. 100,0
De 65 anys i més 38,3 53,0 2,0 0,1 .. 4,8 .. .. 100,0
Total 31,5 52,7 2,8 0,0 2,2 8,5 0,9 1,4 100,0
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones