Saltar al contenido principal
Població segons llengua inicial i lloc de naixement. % Catalunya. 2018
Català Castellà Ambdues Aranès Àrab Altres llengües Altres combinacions de llengües No consta Total
Catalunya 50,9 42,3 4,3 0,1 .. 0,4 0,3 1,6 100,0
Resta d'Espanya 4,1 89,2 .. .. .. 4,6 .. .. 100,0
Estranger 1,1 47,5 .. .. 10,3 36,4 2,7 2,0 100,0
Total 31,5 52,7 2,8 0,0 2,2 8,5 0,9 1,4 100,0
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones