Saltar al contenido principal
Població segons usos lingüístics i àmbits d'ús. % Catalunya. 2018
Àmbits d'ús Només català Més català que castellà Català i castellà Més castellà que català Només castellà Només en altres llengües Català i altres llengües Castellà i altres llengües Altres combinacions de llengües No consta Total
Membres de la llar (1) 27,2 5,6 7,8 10,1 37,7 4,6 0,7 4,9 1,2 .. 100,0
Amistats 13,4 16,5 18,3 13,1 28,9 1,8 0,3 5,1 2,0 0,6 100,0
Veïns 16,8 14,3 17,1 10,9 37,0 0,7 0,1 1,0 0,4 1,6 100,0
Companys d'estudi (2) 18,2 18,1 19,1 12,9 19,9 3,3 1,9 2,5 2,6 1,4 100,0
Companys de feina (3) 15,3 15,1 20,2 13,2 26,0 1,2 .. 2,8 1,8 4,2 100,0
Usuaris o clients de Catalunya (4) 11,3 23,7 27,7 11,8 18,4 0,8 0,4 2,2 3,1 0,7 100,0
Petit comerç 19,9 18,0 18,2 10,0 32,2 0,2 0,0 0,4 0,1 1,0 100,0
Gran comerç 17,1 15,9 18,7 11,9 34,3 0,2 .. 0,2 0,1 1,7 100,0
Entitats financeres 30,1 11,6 12,4 7,0 34,8 0,2 0,0 0,1 0,0 3,9 100,0
Administració local 37,9 9,6 9,1 6,0 31,1 0,2 0,0 .. 0,0 5,9 100,0
Administració de la Generalitat de Catalunya 37,4 8,4 7,8 4,9 28,9 .. .. .. .. 12,5 100,0
Administració de l'Estat a Catalunya 20,1 11,5 13,6 9,0 38,9 .. .. .. .. 6,7 100,0
Personal mèdic 26,4 12,6 14,5 6,8 38,4 0,2 .. 0,2 0,0 0,9 100,0
Escriure missatges de mòbil 11,8 11,8 13,5 10,3 32,9 0,9 0,4 4,6 2,2 11,6 100,0
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(4) Població ocupada que es relaciona amb usuaris o clients.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.