Saltar al contenido principal
Població segons llengua inicial. Dades enllaçades 2003-2008-2013 Catalunya.
Població %
Llengües més freqüents 2003 2008 2013 2003 2008 2013
Català 2.036,2 1.949,5 1.940,0 36,2 31,6 31,0
Castellà 3.155,1 3.389,0 3.448,5 56,1 55,0 55,1
Ambdues 141,6 236,5 152,7 2,5 3,8 2,4
Àrab .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 162,3 151,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,6 2,4
Aranès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 2,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,1 0,0
Romanès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56,8 56,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,9 0,9
Gallec 71,4 36,5 33,2 1,3 0,6 0,5
Francès 39,4 31,1 38,8 0,7 0,5 0,6
Portuguès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26,9 26,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,4 0,4
Rus .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20,2 31,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,3 0,5
Anglès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22,1 26,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,4 0,4
Altres llengües 74,6 150,4 264,5 1,3 2,4 4,2
Altres combinacions de llengües .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27,8 31,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,5 0,5
No consta 24,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50,1 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,8
Total 5.619,5 6.162,5 6.253,8 100,0 100,0 100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.